IV-8 Podpora výzkumu a vývoje z prostředků mimo MŠMT


Počet projektů Dotace INV
(v tis. Kč)
Dotace NIV
(v tis. Kč)
Dotace celkem
(v tis. Kč)
Grantové agentury celkem 576 8 484 496 724 505 208
v tom: Grantová agentura AV 114 0 57 589 57 589
  Grantová agentura ČR 382 7 536 303 540 311 076
  IGA MZ 80 948 135 595 136 543
         
Ostatní rezorty celkem 44 0 37 852 37 852
v tom: Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 0 447 447
  Ministerstvo kultury 4 0 1 242 1 242
  Ministerstvo zdravotnictví 4 0 1 089 1 089
  Ministerstvo životního prostředí 11 0 23 120 23 120
  Ministerstvo zemědělství 9 0 3 877 3 877
  Ministerstvo zahraničních věcí 8 0 375 375
  Ministerstvo dopravy a spojů 1 0 1 650 1 650
  Ministerstvo pro místní rozvoj 2 0 1 882 1 882
  Ministerstvo vnitra 4 0 4 170 4 170
         
Výzkum a vývoj z prostředků mimo MŠMT 620 8 484 534 576 543 060