V-1a Meziuniverzitní dohody o přímé spolupráci


Stát Počet
Andorrské knížectví 1
Arménská republika 1
Argentina 1
Austrálie 4
Belgické království 3
Brazilská federativní republika 1
Bulharská republika 1
Chilská republika 2
Chorvatská republika 1
Čínská lidová republika 2
Dánské království 1
Egyptská arabská republika 3
Finská republika 2
Francouzská republika 21
Gruzínská republika 2
Italská republika 11
Izraelský stát 3
Japonsko 11
Jihoafrická republika 2
Kanada 8
Korejská republika 3
Litevská republika 1
Lotyšská republika 1
Maďarská republika 1
Makedonská republika 1
Maltská republika 1
Nizozemské království 1
Norské království 1
Nový Zéland 1
Peruánská republika 3
Polská republika 10
Portugalská republika 1
Rakouská republika 6
Řecká republika 2
Ruská federace 3
Slovenská republika 4
Slovinská republika 2
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 3
Spojené státy americké 14
Spojené státy mexické 5
Spolková republika Německo 26
Srbsko 1
Španělské království 6
Švédské království 1
Švýcarská konfederace 5
Tchaj-wan 3
Turecká republika 1
Ukrajina 3
Venezuelská republika 1
Celkem 192