V-5d Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (programy, dotace)


Země LLP - Erasmus Mundus CEEPUS Celkem
  Počet
projektů
Dotace
(v tis. Kč)
Počet
projektů
Dotace
(v tis. Kč)
Počet
projektů
Dotace
(v tis. Kč)
Estonsko 8 92 0 0 8 92
Francie 2 40 0 0 2 40
Itálie 4 0 0 0 4 0
Německo 11 207 0 0 11 207
Nizozemí 3 180 0 0 3 180
Rakousko 1 21 0 0 1 21
Rumunsko 0 0 3 70 3 70
Slovensko 1 0 0 0 1 0
Švýcarsko 1 0 0 0 1 0
Celkem 31 540 3 70 34 610