V-6 Akce s mezinárodní účastí


Fakulta Akce organizované
  v ČR v zahraničí
počet akcí počet domácích účastníků počet zahraničních účastníků počet akcí počet účastníků
KTF 3 150 30 0 0
ETF 7 95 112 5 28
HTF 0 0 0 0 0
PF 0 0 0 0 0
1.LF 0 0 0 0 0
2.LF 0 0 0 0 0
3.LF 0 0 0 0 0
LFP 8 1631 101 1 15
LFHK 18 2 320 603 0 0
FaF 5 604 1 113 0 0
FF 71 493 760 1 92
PřF 0 0 0 0 0
MFF 18 489 1281 0 0
PedF 8 155 201 0 0
FSV 39 1 477 595 2 109
FTVS 0 0 0 5 6
FHS 11 214 540 5 67
ÚDAUK 1 20 35 0 0
CTS 4 68 78 0 0
COŽP 5 180 19 0 0
Celkem 198 7 896 5 468 19 317