V-7b Fond mobility - finance v r. 2010 (v tis. Kč)


Fakulta Požadavek Přiznáno Úspěšnost
KTF 143,9 72,0 50%
ETF 256,5 255,8 99%
HTF 35,0 35,0 100%
PF 1 556,2 875,5 56%
1.LF 832,1 720,7 87%
2.LF 49,0 49,0 100%
3.LF 209,6 155,0 74%
LFP 29,8 24,0 81%
LFHK 176,8 176,0 99%
FaF 564,5 536,5 95%
FF 2 491,8 2 048,0 82%
PřF 2 052,5 1 437,3 70%
MFF 1 974,4 1 545,5 78%
PedF 417,5 260,0 62%
FSV 1 972,1 1 806,6 92%
FTVS 319,0 269,0 84%
FHS 0 0 0%
CERGE 185,0 130,0 70%
COŽP 48,0 0 0%
Celkem 13 314,2 10 395,9 78%