VI-2 Přehled akcí UK financovaných s účastí státního rozpočtu (v mil. Kč)


Fakulta SR 2010 Vlastní prostředky Počet akcí
KTF 0,00 0,00 0
ETF 0,00 0,00 0
HTF 0,00 0,00 0
PF 4,39 0,00 1
1.LF 119,76 16,42 10
2.LF 19,14 2,00 2
3.LF 7,78 0,01 2
LFP 12,89 0,00 2
LFHK 11,96 0,30 2
FaF 0,00 0,00 0
FF 25,11 0,10 2
PřF 18,32 0,00 3
MFF 53,47 5,55 1
PedF 0,00 0,00 0
FSV 0,00 0,00 0
FTVS 5,29 0,00 1
FHS 0,00 0,00 0
KaM 38,66 0,00 10
SBZ 5,44 0,00 2
UK* 192,50 10,00 1
Celkem 515,71 34,38 40
 
* nákup objektů pro FF