VI-3 Zapojení UK v programech Fondu rozvoje vysokých škol


Tematický
okruh
Počet
přijatých
projektů
INV
(v tis. Kč)
NIV
(v tis. Kč)
Celkem
(v tis. Kč)
A 17 23 010 0 23 010
C 0 0 0 0
E 0 0 0 0
F 55 0 6 752 6 752
G 12 0 1 404 1 404
Celkem 84 23 010 8 156 31 166
 
A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání
C - Poradenská a informační centra
E - Vysokoškolské knihovny
F - Inovace studijních programů
G - Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti