VI-4 Rozvojové projekty


Rozvojové programy pro VVŠ 2010 Počet přijatých projektů Přidělené finanční prostředky
(v tis. Kč)
  Decentralizované Centralizované Decentralizované Centralizované Celkem
Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií 16 0 75 447 0 75 447
Program na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání 25 0 23 112 0 23 112
Program na podporu přípravy projektů do operačních programů 2 0 4 943 0 4 943
Program na podporu sociálně, ekonomicky i zdravotně znevýhodněných při vstupu do studia, během studia a bezprostředně po jeho absolvování 10 5 9 865 3 076 12 941
Program na podporu personálního rozvoje vysokých škol 11 0 19 817 0 19 817
Program na podporu dalšího vzdělávání 12 1 8 721 2 171 10 892
Program na podporu odstraňování slabých stránek školy 13 0 25 699 0 25 699
Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol v oblastech jejich činnosti, které nelze podpořit z operačních programů 0 10 0 28 660 28 660
Program na podporu vzdělávání v oblasti zubního lékařství a technických a přírodovědných oborů 0 5 0 23 146 23 146
Program na podporu projektů VŠ se sídlem na území hl. m. Prahy zaměřených na priority OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0 4 0 2 055 2 055
Program na podporu vzdělávání souvisejícího s požadavky veřejné a státní správy a Evropské unie 0 3 0 971 971
Program na podporu spolupráce českých a zahraničních vysokých škol při tvorbě a/nebo uskutečňování společných studijních programů typu "joint degree" nebo "double degree" (ČR - Francie) 0 2 0 1 000 1 000
Program na podporu spolupráce s vysokými školami v Gruzii 0 1 0 3 700 3 700
Zajištění činnosti Rady programů (pro Agenturu Rady vysokých škol) 0 1 0 350 350
Celkem 89 32 167 604 65 129 232 733