VI-6 Přehled využití prostředků státního rozpočtu v letech 2003 - 2010 dle jednotlivých podprogramů (v mil. Kč)


Podprogram Prostředky ze zdrojů státního rozpočtu celkem
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem
233311 - informační a komunikační technologie 0,000 65,004 68,567 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 133,571
233312 - stavby 135,239 202,692 398,774 343,401 385,575 436,854 432,434 373,461 2 708,430
233313 - stroje a zařízení 78,464 37,063 55,145 0,000 23,158 0,000 0,000 36,062 229,892
233318 - povodně 146,704 137,049 84,490 5,942 0,000 0,000 0,000 0,000 374,185
233319 - využití obnovitelných zdrojů 0,000 0,000 0,000 4,525 96,222 27,140 78,575 106,186 312,648
Celkem 360,407 441,808 606,976 353,868 504,955 463,994 511,009 515,709 3 758,726