VII-2 Přehled činnosti fakultních vydavatelství a edičních středisek


Fakulta Učební texty
(počet)
Monografie
(počet)
Celkem
(počet)
Výrobní náklady vč. režie
(v tis. Kč)
Příjmy nakladatelství
(v tis. Kč)
Sponze
(v tis. Kč)
Příjmy celkem
(v tis. Kč)
Hospodářský výsledek
(v tis. Kč)
PF 5 4 9          
FaF 3 5 8          
FF   24 24 1 868,6 1 069,1 200 1 269,1 -599,6
MFF 35   35 1 318,1 1 419,4   1 419,4 101,3
PedF 36 15 51 2 040,0 2 665,0 75 2 740,0 700,0
FHS   4 4 171,1       -171,1
Celkem 79 52 131 5 397,9 5 153,5 275 5 428,5 30,6