VIII-1 Informační infrastruktura knihoven, středisek a ústavů vědeckých informací


Fakulta Typ knihovny Velikost fondu Počet titulů časopisů Počty zaměstnanců
Fyzické osoby
Přepočtené úvazky Počet míst ve studovně Doba možnosti přístupu
do čítáren, studoven
(počet hod. za týden)
Počet
registrovaných
uživatelů
Počet
přírůstků
KTF A 205 054 310 12 11 52 46 2 542 24 235
ETF A 139 736 190 11 6 59 40 3 014 2 548
HTF A 40 956 27 3 3 32 25,5 1 300 9 395
PF A 175 730 293 14 14 200 62 7 636 3 722
1.LF C 245 449 183 22 20 378 54 9 690 3 448
2.LF C 67 402 134 13 7 30 57 3 788 565
3.LF C 36 484 77 8 8 30 41 1 993 1 411
LFP C 110 802 229 7 6 54 43 3 146 892
LFHK C 332 760 338 14 13 150 45 3 979 3 239
FaF C 75 724 107 5 5 40 40 3 015 724
FF B 1 096 544 457 49 40 467 55 17 722 22 683
PřF D 631 000 1 139 26 22 204 43 9 323 6 757
MFF D 173 324 557 16 14 96 44,5; Karlín nonstop 4 671 3 089
PedF A 209 290 188 14 12 99 48 6 213 3 700
FSV C 206 744 135 12 11 80 49 5 213 2 349
FTVS A 315 553 144 7 7 64 40 3 437 1 945
ÚDAUK A 47 890 109 2 2 15 40 129 980
CERGE A 104 516 170 6 3 44 49 1 755 2 899
ÚK A 385 456 123 7 6 25 20    
Knihovna TGM E 83 915 171 14 11 164 52,5 7 818 4 975
Celkem   4 684 329 5 081 262 220 2 283   96 384 99 556
 
A - pouze centrální knihovna
B - centrální zpracovatelské pracoviště a dílčí knihovny
C - centrální knihovna a dílčí knihovny
D - oborové knihovny logicky propojené osobou vedoucího do jednoho celku
E - areálová knihovna