VIII-2 Financování knihovního fondu knihoven, ústavů a středisek vědeckých informací (v tis. Kč)


Fakulta Z rozpočtu Z účelových
dotací (granty)
Ze sponzoringu
a darů
Z doplňkové
činnosti
KTF 100,0 300,0    
ETF 84,0 640,0    
HTF        
PF 3 063,3 613,2    
1.LF        
2.LF 130,9 61,8 22,1  
3.LF 443,4 1 156,5 171,7 64,8
LFP 1 829,9 397,5    
LFHK 1 591,1 402,4 5,5 48,2
FaF 1 200,0      
FF 2 457,9 4 919,9 209,0 104,9
PřF 8 474,4 1 814,9 186,5 3 318,0
MFF   11 030,0    
PedF 1 060,0 219,0 89,7 100,0
FSV 551,8 1 924,8    
FTVS 460,0      
CERGE 16,9 3 618,7 9,2  
Knihovna TGM 950,0 1 644,7    
Celkem 22 413,6 28 743,3 693,6 321,2