VIII-3 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby (shrnutí za UK)


Přírůstek knihovního fondu 99 556
Knihovní fond celkem 4 684 329
Počet odebíraných titulů periodik fyzicky 5 081
Počet odebíraných titulů elektronicky 38 386
Otevírací doba za týden (průměr) 42,5
Počet absenčních výpůjček 764 070
Počet uživatelů 96 384
Počet studijních míst 2 283
Počet svazku umístěných ve volném výběru 635 273