X-1 Počet stížností a počet žádostí o informace podle zákona č.106/1999 Sb.


Žádosti o poskytnutí informací Celkem Z toho vyhověno Nevyhověno Náhrady nákladů
    úplně částečně    
RUK 3 1 1 1 400 Kč
fakulty 4 4 0   26 Kč
- PF 2 2 0   0 Kč
- FSV 1 1 0   26 Kč
- FHS 1 1 0   0 Kč
UK celkem 7 5 1 1 426 Kč
           
Stížnosti Celkem Z toho
    oprávněné neoprávněné částečně
oprávněné
atypické
stížnosti
RUK 11 1 5 4 1
fakulty a součásti 8 2 5 1 0
- PF 3 1 2 0 0
- 1.LF 1 0 1 0 0
- PedF 1 1 0   0
- FHS 1 0 1 0 0
- ÚJOP 1 0 1 0 0
- CDMS Krystal 1 0   1 0
UK celkem 19 3 10 5 1
 
Podněty doručené na RUK se týkají jak fakult, tak součástí i rektorátu UK.